Η πόλη του Σάο Πάολο πρόκειται να χρησιμοποιήσει το μητρώο του Blockchain για δημόσια έργα

Η δημοτική κυβέρνηση του Σάο Πάολο της Βραζιλίας πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα μητρώο blockchain για τα δημόσια έργα της.

Η Δημοτική Γραμματεία Αστικής Υποδομής και Έργων ανέλαβε τη δέσμευση της κατασκευάστριας εταιρίας ‘’Construtivo’’ να εφαρμόσει μια λύση blockchain για το Δημαρχείο, αναφέρει το ‘’Cointelegraph Brasil’’ την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Καλύτερη διαφάνεια μετά τις ανεπάρκειες του παρελθόντος

Η πόλη αποφάσισε να εφαρμόσει μια λύση blockchain για δημόσια έργα μετά από τις κακές συνθήκες που ανάγκασαν το κλείσιμο αρκετών γεφυρών και δρόμων, παρά τις σημαντικές δημόσιες επενδύσεις στην κατασκευή τους. Σύμφωνα με τον Marcus Granadeiro, Πρόεδρο της ‘’Construtivo’’, η πλατφόρμα θα βελτιώσει την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα έργα για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο ίδιος είπε:

“Είναι επιτακτική ανάγκη να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά δεδομένα από όλα τα κατασκευαστικά ακίνητα στην πόλη του Σάο Πάολο ή από συνεχιζόμενα έργα σε οποιονδήποτε υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. Η διαχείριση διαδικασιών και εγγράφων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο από οπουδήποτε. ”

Ο Granadeiro πρόσθεσε ότι η χρήση τεχνολογίας blockchain για έργα δημοσίων έργων θα επιτρέψει στην πόλη να εντοπίσει την πηγή των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός έργου, καθώς η τεχνολογία παρέχει ένα αμετάβλητο αρχείο όλων των σχετικών πληροφοριών.

City of São Paulo to Use Blockchain Registry for Public Works

Το blockchain στη δημόσια διοίκηση

Στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες, η τεχνολογία blockchain εφαρμόζεται όλο και περισσότερο από διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας άρχισε να εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο απαιτεί από όλες τις μονάδες των τοπικών δημόσιων διοικήσεων να προωθούν νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση του ινδικού κράτους Maharashtra, του δεύτερου μεγαλύτερου κράτους της χώρας, ξεκίνησε την προετοιμασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη δοκιμή λύσεων blockchain σε διάφορες εφαρμογές. Η κυβέρνηση Maharashtra στοχεύει στην εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στις αλυσίδες εφοδιασμού, στη γεωργική εμπορία, στην καταχώρηση οχημάτων και στη διαχείριση εγγράφων.

There are no reviews yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *